Przedsiębiorstwo Transportowe i Mechanika Pojazdowa: transport ciężarowy, sprzęt budowlany, Sosnowiec, Śląsk, Zagłębie
Informacje o firmie Oferta Kontakt


OFERTA

TRANSPORT CIĘZAROWY


Świadczymy usługi transportowe następującymi pojazdami:
- Samochód dostawczy o ładowności do 900 kg
- Samochody skrzyniowe o ładowności do 10 ton 2szt
- Samochody samowyładowcze do 8-10 ton 2szt
- Zestawy naczepowe samowyładowcze o ładowności 25-29 ton 4szt
- Zestawy naczepowe skrzyniowe 24-27 ton 13,6 metra długości 3szt

USŁUGI DLA FIRM I OSÓB PRYWATNYCH


Nasza firma realizuję umowy zawarte z firmami jak również zaopatruje indywidualnych odbiorców w materiały budowlane. Na zamówienie przywozimy materiały budowlane na określoną godzinę.


TRANSPORT ODPADÓW

Transportujemy odpady inne niż niebezpieczne:
- Kod 100101 - Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów
(z wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 100104),
- Kod 170101 - Odpady betonowe oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów,
- Kod 170102 - Gruz ceglany,
- Kod 170103 - Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia
- Kod 170107 - Zmieszane odpady z betonów, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 170106,
- Kod 170181 - Odpady z remontów i przebudowy dróg,
- Kod 170504 - Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 170503,
- Kod 170508 - Tłuczeń torowy (kruszywo) inny niż wymieniony w 170507

USŁUGI BUDOWLANE


Posiadamy sprzęt budowlany w postaci dźwigu, koparko-ładowarek oraz spycharek gasienicowych.

 

Na górę Na górę